Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on työmaan avainhenkilö. Hän suorittaa työmaan valvontakäyntejä ja raportoi työmaapäiväkirjoihin hankkeen edistymisen. Hän tilaa viranomaiskatselmukset.

Vastaava työnjohtajapalvelu on lakisääteinen ja näin ollen pakollinen rakennushankkeessa, joka edellyttää rakennuslupaa.

Vastaava työnjohtajapalvelumme toteutuu tarkastus toiminnoilla.

Työnjohtaja ei ole koko ajan läsnä vaan palvelu perustuu tarkastuksiin.

Työmaalla tehtävät tarkastukset :

 • Osaan tarkastuksista osallistuu viranomainen
 • Osan tekee vastaava työnjohtaja
 • Vastaava työnjohtaja tai viranomainen  kuittaa työn hyväksytyksi

Keskimäärin omakotihankkeessa on noin 22 katselmusta.

Mitä palvelu sisältää

 • Vastaavan työnjohtajan luvan hakemisen ja hyväksyttämisen
 • Rakennusluvassa määrättyihin katselmuksiin ja kokouksiin  osallistumisen
 • Huolehtii että katselmuksissa ja tarkastuksissa on mukana rakennuslupapäätös ja tarvittavat piirustukset, suunnitelmat sekä muut määrätyt dokumentit
 • Rakennuspaikan merkitseminen ja sijainnin tarkastaminen
 • Tarkastuksissa ja katselmuksissa velvoitetut valvontatoimenpiteet
  - Työmaapöytäkirjan täyttö
  - Kaikki työmaa- ja kokoustapahtumien kirjaaminen
  - Muistiin merkittävien asioiden kirjaaminen
   -Asiakkaan internetpohjaisen työmaapöytäkirjan täyttäminen
  - Kirjallisen reklamoinnin virheistä ja puutteista ja näiden asioiden kuntoon saattaminen
  - Tyyppihyväksyntä merkintöjen tarkastukset
  - Muiden luvan edellyttämien tarkastusten tekeminen
  - Viranomaistarkastuksen edellytysten kunnossa oleminen

Tyypilliset katselmukset

 • Aloituskokous
 • Pohjakatselmus
 • Paikan merkitseminen
 • Perustus- ja salaojakatselmus
 • Sijaintikatselmus
 • Runkokatselmus joita voi olla useampi
 • Hormikatselmus
 • Rakennekatselmus joka voi jakautua useaan osaan esim. portaat, palo-osastointi ja vesieristeet
 • Pintavesikatselmus
 • KVV-katselmukset jotka hoitaa KVV-työnjohtaja
 • IV-katselmukset jotka hoitaa IV-työnjohtaja
 • Muut mahdolliset yhteisesti aloituskokouksessa sovitut tarkastukset ja katselmukset
 • Käyttöönotto katselmus
 • Loppukatselmus

Asiakas hankkii ja hoitaa

 • Mittaukset
 • Työnohjauksen
 • Hankkeen projektinjohdon
 • materiaalihankinnat
 • Tarjouspyynnöt
 • Sopimukset urakoitsijan kanssa
 • Aikataulutukset
 • Budjetit
 • Tavaroiden varastoinnin suunnittelun
 • Työmaasuunnittelun
 • Eri osapuolien, urakoitsijoiden oikea-aikaisen pyytämisen työmaalle
 • Telineet
 • Asiakas toimii yleensä työturvallisuuskordinaattorina, vastaava työnjohtaja vastaa työturvallisuudesta työmaakäyntiensä yhteydessä.

Jos kyseessä PROJEKTINJOHTO PALVELU niin tämä yllä olevien asioiden hankinta kuuluu palvelumme sisältöön.

Projektinjohtopalvelussa käymme työmaalla noin joka toinen päivä.

Vastaavan työnjohtajan palvelut päättyvät kun rakennushanke on loppukatselmoitu, jos rakennuslupaan haetaan jatkoaikaa, uusitaan myös VTJ:n palvelusopimus.

Kymen Laatutalot Oy

Pellavakuja 3 B, 45150 Kouvola.

Jätä tarjouspyyntö

Täytä lomake

luotettavakumppani 2015

SV AA LOGO Kymen Laatutalot Oy FI 423710 web


© 2024 | Kymen Laatutalot Oy