Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija koordinoi koko rakennushankkeen suunnittelua. Hän tarkistaa lupakuvien ja muiden suunnitelmien yhteensopivuuden. Pääsuunnittelija on hankkeen lakisääteinen pääkonsultti.

Pääsuunnittelija koordinoi rakennushankeen suunnittelua.

Pääsuunnittelija on mukana hankkeessa koko rakentamisen ajan lopputarkastukseen saakka.

Pääsuunnittelu toteutetaan olemassa olevien kaavamääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti

Pääsuunnittelupalvelumme sisältää:

 • Tapaaminen, lähtötietojen kartoitus ja lähtötiedot suunnittelunohjaukselle
 • Rakennettavaan tonttiin tutustuminen
 • Luonnoskuviin tutustuminen
 • Viranomaisesittely kertaalleen
 • Luvan jättäminen rakennusvirastoon
 • LVI-, S-, Rakennesuunnittelun käynnistäminen, tarvittaessa pohjatutkimuksen ja pintavaaituksen tekijän järjestäminen
 • Erityssuunnitelmien yhteensopivuuden tarkastus
 • Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman määritys ennen luvan jättöä
 • Lupa-asiakirjojen kokoaminen, laatiminen ja hoitaminen
 • Rakenne-, Sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden hankkiminen
 • Viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut
 • Tapaamiset asiakkaan kanssa, kolme tapaamista

Asiakkaalle kuuluvat asiat

 • Suunnittelu ja piirtäminen ei kuulu palveluun, jos sellaisia on ne tilataan asiakkaan laskuun esim. talotoimittajalta tai yhteityökumppanilta
 • Hoitaa suunnitelmat oikeassa mittakaavassa tai sähköisenä versiona pääsuunnittelijalle
 • Energiatodistukset ( talotehdas, arkkitehti tai rakennesuunnittelija )
 • Pintavesisuunnitelma ja pihasuunnitelma ( pihasuunnitelma ei aina välttämätön )
 • Katujulkisipiirustuksen teko  ( ei aina välttämätön )
 • Äänilaskentaselvitykset, pohjavesikartoitus ja pohjatutkimus ja pintavaaitus
 • Naapurien kuulemiset, naapurien suostumiset ja rasitteiden tekemiset
 • Luvan hakemiseen tarvittavien liitedokumenttien ja selvitysten kustannukset tulevat tilaajan laskuun, ellei toisin ole sovittu
 • Lisäksi muita mahdollisia selvityksiä mitä viranomaiset voivat vaatia

Kymen Laatutalot Oy

Pellavakuja 3 B, 45150 Kouvola.

Jätä tarjouspyyntö

Täytä lomake

luotettavakumppani 2015

SV AA LOGO Kymen Laatutalot Oy FI 423710 web


© 2024 | Kymen Laatutalot Oy